Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató (külső)

Az AUTO-TRADE'91 Kft.

külső adatkezelési tájékoztatója

 

 

Az AUTO-TRADE'91 Kft. (székhely: 3100 Salgótarján, Szérűskert u. 120. – Skoda Márkakereskedés és Szerviz, I. Autóalkatrész üzlet,  cégjegyzékszám: 12-09-003603, adószám: 12578144-2-13, telefonszám: Skoda és Fiat szalon: 32/512-243, Skoda szerviz: 32/512-244, e-mail: skodaert@autotrade91kft.hu; autotrade@globonet.hu, önállóan képviseli: Szviták Tamás ügyvezető, adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}a)   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Gépjármű értékesítéssel (szerződéskötéssel) kapcsolatos adatkezelés során

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}a.   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}közös adatkezelés célja és indoka:

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                  i.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}érintett megrendelésének teljesítése,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                ii.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}egyeztetés a gépjármű gyártójával,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                               iii.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}későbbi igényérvényesítés,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}b)   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Szerviz munkafelvétellel és javítási megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés során

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}a.   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}közös adatkezelés célja és indoka:

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                  i.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}érintett megrendelésének teljesítése,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                ii.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}egyeztetés a gépjármű gyártójával,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                               iii.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}későbbi igényérvényesítés,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}c)   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Visszahívási akciókkal kapcsolatos adatkezelés során

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}a.   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}közös adatkezelés célja és indoka:

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                  i.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}a gépjármű gyártójának jelzése alapján visszahívásokról az érintettek értesítése,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                ii.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}későbbi igényérvényesítés.

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}d)   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Online gépjármű foglalás céljából,

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}e)   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}Mobilitásgaranciával és jótállással kapcsolatos adatkezelés során

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}a.   {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}közös adatkezelés célja és indoka:

{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}                                                  i.    {C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}jogosultságok, jogok aktiválása, érvényesítése

 

 

 • az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
  • az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,
  • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,
  • az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,
  • arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére
  • arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe
  • a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról
  • arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.
  • arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

 

 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.

 

 

 

 

Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba kerül és az Adatkezelőtől információt kér/kap

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*

kérdés tartalma

tájékoztatás adatkörei

Azonosítás, megszólítás

Azonosítás, kapcsolattartás

Azonosítás, kapcsolattartás

válaszadás, tájékoztatás

válaszadás, tájékoztatás

Önkéntes hozzájárulás, ha egy kérdést, kérést közöl az Adatkezelő felé

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig

megállapodáson alapul, ha az Adatkezelő részéről az érintett felé tett teljesítésről/lehetetlenülésről szóló egyszeri tájékoztatást ad

Polgári jogi elévülési időben

jogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen kapcsolatfelvételi, tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír akár az Adatkezelő, akár az érintett számára

jogszabályban meghatározott határidőben

jogos érdeken alapul, ha az Adatkezelő adataiban történt változásról egyszeri tájékoztatást nyújt

jogos érdek megszűnéséig

adott válasz, üzenet tartalma, kiküldés időpontja

válaszadás, tájékoztatás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válaszadásban, tájékoztatás adásában (és annak bizonyíthatóságában) ölt testet.

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig, jogos érdek megszűnéséig

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

Forrás: érintettek

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

e-mail cím / levelezési cím / telefonszám*

kérdés, kérés tartalma

tájékoztatás adatkörei

Azonosítás, megszólítás

Azonosítás, kapcsolattartás

Azonosítás, kapcsolattartás

válaszadás, tájékoztatás

válaszadás, tájékoztatás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

vagy

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig

megállapodás, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről

vagy

 

polgári jogi elévülési időben

jogszabályi kötelezettség teljesítése, amennyiben ilyen kapcsolatfelvételi, tájékoztatási kötelezettséget jogszabály előír akár az Adatkezelő, akár az érintett számára

 

vagy

jogszabályban meghatározott határidőben.

Megjegyzés: Egy levelezés számviteli bizonylat alapjául is szolgálhat, tehát megőrizendő 8 évig a számviteli bizonylat alátámasztása céljából.

érintett, vagy másik személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges az adatkezelés

 

vagy

(jogos) érdek megszűnéséig.

Megjegyzés: egy levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezelheti azt elévülési időben, amelynek lejárta a jogos érdek megszűnésének időpontja lesz.

az adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is.

 

Harmadik személy felé történő adatközlés során kezelt adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

egy vagy több adott, specifikus cél, amelyről az Adatkezelő külön tájékoztatja az érintettet. Tekintettel arra, hogy az adatközlés tipikusan egy másik adatkezelést kiegészítő, kisegítő adatkezelés, ezért előzetesen és általánosan, a jelen tájékoztatóban a konkrét célt megfogalmazni nem lehet

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az adatközléssel beazonosítható, vagy beazonosított

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Lásd az adatkezelés tájékoztatójában

 

 

Weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

az érintett adatainak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál

lásd részletesen a weboldalon, valamint az adatkezelés tájékoztatójában/leírásában

érintett kérésére törlésig, vagy jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan

érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép

e-mail cím, jelszó, IP cím

érintett kérésére törlésig, jogos érdek megszűnéséig

elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül

érintettek

 

Weboldalon (webshopon) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Mód

Forrás

a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Fogyasztó esetén a megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől terméket (szolgáltatást) rendel

Regisztráció és bejelentkezés során kezelt adatok, továbbá a megrendelés tárgya, megrendelés időpontja, IP cím

Visszautasításig vagy 8 évig, mert számviteli bizonylat alapját képezi,

Elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik

Érintettek

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                        

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (3100 Salgótarján, Szérűskert u. 120. – Skoda Márkakereskedés és Szerviz, I. Autóalkatrész üzlet) vagy e-mail-es elérhetőségre (skodaert@autotrade91kft.hu; autotrade@globonet.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Lezárva: 2020. december hó 4. napján

                                                                                        Szviták Tamás ügyvezető

                                                                                   AUTO-TRADE'91 Kft.